Recycling

Recom hergebruikt afvalstromen

Uw afvalstroom maken wij gereed voor hergebruik door middel van moderne sorteer- en reinigingstechnieken.

Staat uw afvalstroom niet in het overzicht, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij u verder helpen!

Houtafval

Houtafval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken, alsmede hout dat afkomstig is van houtbewerking kan aangeleverd worden bij Recom. Bij houtafval wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen, te weten A-hout (schoon en onbehandeld hout)B-hout ( behandeld hout zoals geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout),

Onder het houtafval dat Recom niet inneemt valt hardboard, zachtboard, MDF, vezelplaat met cementspecie, zaagsel en stof. Neem contact met ons op voor meer informatie!

A hout

Onder A-hout valt ongeverfd en onbehandeld hout.  A-hout wordt veel gebruikt als verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld voor pallets, kisten en kratten.

B hout

Onder B-hout valt bewerkt hout zoals verlijmd, geverfd en gelakt hout. Denk hierbij aan bijvoorbeeld spaanplaat, multiplex etc.

 

C hout

C-hout is geïmpregneerd of verduurzaamd hout Dit houdt in dat het hout is behandeld met stoffen die de levensduur verlengen..

Doel

Houtafval wordt over het algemeen gerecycled of verbrand. Dit laatste in toenemende mate ten behoeve van energieopwekking. Houtafval wordt als materiaal bijvoorbeeld hergebruikt ten behoeve van de productie van pallets, klossen, spaanplaten, papier en karton. Energiehergebruik kan plaatsvinden door de productie van houtskool of RDF-korrels c.q. blokken, het verbranden van AVI’s met energieterugwinning, het bijstoken van houtafval in elektriciteitscentrales en door het vergassen ten behoeve van warmte- of elektriciteitsopwekking.

Afval scheiden

Schoon hout komt al snel voor hergebruik en dus voor scheiding in aanmerking. Zeker voor pallets bestaat een redelijk goede inzamelstructuur. Hout dat vrijkomt uit sloopwerkzaamheden is vaak vervuild met verschillende materialen, wat de scheiding kan bemoeilijken. Het streven is daarom ook de verschillende klassen hout (A, B en C) zoveel mogelijk gescheiden te houden en gescheiden af te voeren.

Bouw-en sloopafval

Ongesorteerd afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en renoveren en geen kwik, PCB of andere gevaarlijke stoffen bevat wordt ingenomen door Recom. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen herbruikbare en niet herbruikbare afvalstoffen. Het aandeel herbruikbare afvalstoffen dient tenminste 70% te bedragen.

 Het bouw- en sloopafval mag geen asbest of asbestverdacht materiaal, gevaarlijk of chemisch afval, koelkasten, matrassen, overige huisraad, autobanden, riet, sandwichpanelen en elektrische apparaten bevatten. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval omvat afval dat overblijft bij bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector, nadat deelstromen gescheiden zijn aangeboden. In de praktijk betreft het gemengd restafval dat qua aard en samenstelling overeenkomsten vertoond met huishoudelijk restafval (niet zijnde grof-huishoudelijk afval).

 

Dakafval

Dakafval omvat afval dat vrijkomt van daken en overkappingen van bitumineuze mengsels die al dan niet koolteer bevat. Dit afval mag niet meer dan 5% hout, isolatie materiaal, zand of grond bevatten. 

 

 

Acceptatiereglement

U kunt hier het acceptatiereglement van Recom downloaden.

Algemene voorwaarden

U kunt hier het algemene voorwaarden van Recom downloaden.