Grondbank

U kunt 3 soorten grond onder bepaalde voorwaarden bij ons aanbieden: klasse AWklasse wonen en klasse industrie. Buiten deze drie categorieën kunt u ook partijen grond aanbieden waarvan de bodemklasse nog niet bekend is. Hiervoor is Recom gecertificeerd volgens de BRL 9335-1.

De inkomende grondsoorten worden door een gecertificeerde instantie gekeurd. Naar beoordeling van deze resultaten wordt er een passende afzet gevonden.

Veegvuil

Veegvuil komt vrij bij het vegen van wegen en straten. Vaak is veegvuil verontreinigd met zware metalen zoals zink en lood, PAK en grof vuil zoals blikjes, takken en plastic.

Kolkenslib

Kolkenslib is afval dat vrijkomt bij het reinigen van het riool.. Kolkenslib wordt enkel door Recom geaccepteerd als deze steekvast is en zoveel mogelijk vrij van verontreinigingen is.

Grond met voorkennis

U kunt bij ons partijen grond aanbieden waarvan door middel van een indicatieve keuring de bodemklasse bekend is.

Grond zonder voorkennis

U kunt bij ons grond aanleveren waarvan de bodemklasse niet bekend is. De  grond dient van onverdachte locaties afkomstig te zijn.

Acceptatiereglement

U kunt hier het acceptatiereglement van Recom downloaden.

Algemene voorwaarden

U kunt hier het algemene voorwaarden van Recom downloaden.