Biomassa | duurzame energiebron

Biomassa is organisch materiaal dat voor niet-agrarische doeleinden wordt ingezet, namelijk als vervanging van fossiele brandstoffen. De houtachtige fractie wordt gescheiden van de andere afvalstromen en vrij gemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt de houtachtige fractie gechipt of geshredderd naar de wens van de klant.

Meerwaarde: Biomassa heeft als meerwaarde dat het een milieuverantwoorde verwerkingsmethode is en een CO2 neutraal verbrandingsproces. Daarnaast is biomassa continu leverbaar met een homogene kwaliteit.

 

Acceptatiereglement

U kunt hier het acceptatiereglement van Recom downloaden.

Algemene voorwaarden

U kunt hier het algemene voorwaarden van Recom downloaden.

Sluit Menu